ikona-adres.png   ul. Marszałkowska 58 lok. 56, 00 - 545 Warszawa

ikona-telefon.png   732 877 366

ikona-telefon.png   732 877 004

Psycholog / Terapeuta

Terminem tym określa się osobę posiadającą właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, umożliwiającymi udzielanie świadczeń psychologicznych polegających na: diagnozie, opiniowaniu, orzekaniu oraz psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) a także udzielaniu pomocy. Psycholog, posiada stopień magistra, który uzyskuje po ukończeniu studiów na kierunku psychologii (nie jest lekarzem z wykształcenia).  

Zadaniem każdego dobrego psychologa jest poprawa jakości i komfortu życia drugiego człowieka. Udziela wsparcia osobom z problemami w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Pomaga pacjentom z zaburzeniami afektywnymi lub zachowania, ale może działać w innych obszarach, gdzie wykorzystywana jest wiedza na temat ludzkich zachowań.

Poszukujących specjalistów z doświadczeniem zapraszamy do kontaktu z Help-Medica w Warszawie.

 

CZYM JEST WŁAŚCIWIE PSYCHOTERAPIA ?

W dzisiejszych czasach coraz częściej uświadamiamy sobie, że trudności które napotykamy w życiu są ponad nasze siły i nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Problemy rodzinne czy też finansowe, trudności w relacjach z partnerem, rosnące wymagania w pracy i towarzyszący temu stres czy też brak wiary w siebie i niska samoocena, potęgują mętlik w głowie, który odbija się na jakości naszego życia. Wiele osób myśli w tym momencie: „że jakoś to będzie, wszystko się ułoży” inni natomiast szukają pomocy wśród najbliższych, którzy pomimo najszczerszych chęci nie zawsze są w stanie pomóc. W takiej chwili najlepiej zwrócić się do osób, które specjalizują się w pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej czyli do psychoterapeuty lub psychologa.

Praca psychoterapeuty i psychologa, skupia się na prowadzeniu psychoterapii, będącej niczym innym, jak formą długotrwałej pomocy psychologicznej. Ma na celu zrozumienie przyczyn oraz załagodzenie objawów towarzyszącego dyskomfortu psychicznego, bólu i cierpienia osoby szukającej pomocy. To, ile trwa psychoterapia i z jaką intensywnością jest prowadzona, zależy od wagi problemu oraz szkoły terapeutycznej, w której specjalizuje się i pracuje terapeuta. Psychoterapia nie polega na udzielaniu przez psychoterapeutę rad odnośnie postępowania w trudnych sytuacjach lecz skupia się na zbudowaniu wewnętrznej siły do przeżywania życia w zgodzie z własnymi potrzebami i odczuciami. Ważne, by osoba zgłaszająca się na terapię chciała sobie pomóc.

Wyróżnia się kilka form psychoterapii: indywidualną, grupową, par i rodzinną. 

 

 

psychoterapeuta-psycholog.jpg

Psychoterapia indywidualna

Jest niczym innym jak wspólną podróżą terapeuty i klienta, którzy to już od pierwszego spotkania pracują nad zbudowaniem wspólnej przestrzeni, w której klient będzie mógł w sposób stopniowy odsłaniać wnętrze. Zarówno cel jak i przebieg podróży (na co składają się: częstotliwość sesji, zasady i możliwości współpracy) ustalane są na początku w formie kontraktu pisemnego lub słownego. To czy dany cel zostanie zrealizowany zależy od zaangażowania oraz możliwości obu stron.

W psychoterapii indywidualnej terapeuta koncentruje czas i uwagę na pacjencie, wykazuje wzmożoną uwagę na przemyślenia, potrzeby i emocje podopiecznego. Długość sesji trwa zwykle od 50 do 60 minut, natomiast ich częstotliwość zależna jest od nurtu terapeutycznego, w którym pracuje specjalista, trudności, preferencji, czasu i finansowych możliwości klienta.

Zazwyczaj spotkania odbywają się raz w tygodniu. W chwilach silnego kryzysu z towarzyszącymi myślami samobójczymi oraz bardzo złym stanem emocjonalnym wskazane są częstsze spotkania. W łagodniejszych przypadkach sesje terapeutyczna mogą odbywać się raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc. Wówczas dłuższe przerwy wykorzystuje się na tzw. zadania domowe, skupiając się na wypróbowaniu nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami lub też wprowadzeniu zmian we własne życiu.

Terapia krótkoterminowa jest formą terapii skoncentrowanej na szybkim rozwiązaniu konkretnego problemu. Jeśli natomiast pacjent stawia sobie ogólny cel, chciałby lepiej przyjrzeć się swojemu życiu oraz rozwinąć możliwie najlepiej w najważniejszych dla siebie sferach, wtedy psychoterapeuta zastosuje terapię długoterminową. Szczególne znaczenie w spotkaniach terapeutycznych ma wytworzenie pozytywnej relacji pomiędzy terapeutą i pacjentem. 


tabelka.jpg

Psychoterapia grupowa

Jest kolejną formą pomocy specjalistycznej. Spotkania prowadzone są przez terapeutę (psychoterapia grupowa i grupy wsparcia) lub przez jednego z członków grupy. Ta forma terapii nieraz budzi lęk i wątpliwości związane z wypowiadaniem się i opowiadaniem o sobie na forum grupy. Można się jednak szybko przekonać, że osoby współzależące do grupy borykają się z podobnymi problemami co my sami. Dzięki temu łatwiej jest uświadomić sobie, iż nie jest się samemu w danej sytuacji i można otrzymać zwielokrotnione wsparcie a kontakt z grupą pozwala wyzbyć się poczucia osamotnienia.

Psychoterapia par

Skierowana jest do związków, które przeżywają kryzys, doświadczają traumy lub straty, zmagają się z przedłużającym się dolegliwym cierpieniem lub chcą po prostu poprawić jakość wspólnego życia. Najważniejszym warunkiem podjęcia terapii par jest gotowość obojga partnerów do uczestnictwa w spotkaniach i podjęcia działań w kierunku pozytywnych zmian. Spotkania są zazwyczaj dłuższe niż w terapii indywidualnej ok. 90 minut. Ich częstotliwość zależy od nurtu terapii. Pierwsze spotkania pozwalają ustalić wspólny cel. Kolejne natomiast poświęcone są zazwyczaj omawianiu problemu, rozwijaniu umiejętności porozumiewania się, negocjowaniu zasada współżycia itp.

Ważnym akcentem terapii par jest neutralność terapeuty, który ma za zadanie pozostać bezstronnym wobec konfliktu. Terapeuta / psycholog powinien ujrzeć to co sprawia największe trudności w porozumieniu się między partnerami. Niektóre konsultacje doprowadzają do ujawnienia się chęci odejścia ze związku. 

 

 

rodzice.jpg

Psychoterapia rodzinna

Jest szczególnie zalecana w przypadku problemów wychowawczych i zdrowotnych dzieci oraz nastolatków, którzy cierpią z powodu własnych problemów. Nie są niezależni tak jak ma to miejsce w przypadku osób dorosłych i z tego względu najlepsze efekty osiąga się przy zaangażowaniu całej rodziny. Terapia pozwala na ujrzenie rodziny w nowym świetle oraz odkrycie jej słabych i mocnych stron, wypracowanie nowych sposobów okazywania uczuć, łagodzenia konfliktów czy po prostu rozwiązywania problemów.

W czasie pracy z rodziną terapeuta stosuje różnie metody działania tj. rozmowa, zabawy, rysunki, rytuały, bajki i metafory, prace z symbolami oraz zadania domowe. Sesje bywają dłuższe niż standardowy czas w terapii indywidualnej, co wynika z dbałości rozdzielenia czasu pomiędzy wszystkich członków rodziny.


Czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach ?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, określana skrótem SFBT (Solution Focused Brier Therapy) jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod terapeutycznych na świecie. Za jej twórców uważa się Steva de Shazer'a oraz Inssono Kim Berga'a, którzy w latach 70 – tych poszukiwali skutecznych działań, dających szybkie rezultaty w rozwiązaniu problemów, z którym zgłaszali się pacjenci. Psycholog warszawa

Nadrzędnym celem SBFT jest skupienie się w pracy terapeutycznej na poszukiwaniu najbardziej optymalnego i skutecznego rozwiązania dla trudnej sytuacji, w której znajduje się pacjent. Istotną różnić pomiędzy klasyczną psychoterapią jest fakt, iż terapeuta nie diagnozuje natury problemu lecz poszukuje z pacjentem najlepszego rozwiązania, które będzie on w stanie zaakceptować.Kierunek terapeutyczny zależy od tego co klient uważa za najważniejsze w obecnym czasie. Zamiast skupiać się na tym „ dlaczego tak jest”oraz „ jak powinno być ” psycholog poszukuje odpowiedzi na pytanie „ co pomaga i co daje najlepsze efekty”. Charakterystyczna jest prostota terapii oraz niewielka ilość interwencji terapeutycznych potrzebnych do realizacji celów. psychoterapeuta warszawa, psycholog warszawa pomoc

Mówiąc prościej psychoterapeuta dąży się do znalezienia momentów, w których pacjent czuł się dobrze oraz na wprowadzaniurozwiązań i sposobów, której je podtrzymają. Praca terapeutyczna skupia się na teraźniejszości i przyszłości, nie rozdrapuje natomiast przeszłości. Negatywne doświadczenia powinny stanowić moment wyjściowy ku pozytywnym zmianom. 

Pomoc psycholog i psychoterapeuty  osobom z syndromem DDA

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików, są osobami które wychowywały się 
w rodzinie, w której nadużywano alkoholu, w dorosłym życiu doświadczają natomiast trudności, których przyczyna jest głęboko zakorzeniona 
w alkoholizmie rodziców.

Osoby cierpiące na DDA mają szczególnie trudną historię, aby podołać doświadczanemu w dzieciństwie odrzuceniu ze strony rodziców, brakowi poczucia bezpieczeństwa, niezaspokojonym potrzebom czy też przemocy, były zmuszone wykształcić postawy i mechanizmy obronne, niezbędne aby przetrwać. Dziecko wychowujące się w otoczeniu osób nadużywających alkohol, uznaje otaczający go świat za zagrażający, brak zaufania do ludzi, sprawowanie kontroli nad otoczeniem czy też niemożność okazywania uczuć, mają go w dorosłym świecie ochronić przed bólem, sprawić by nie cierpiał. Skrywanie swoich uczyć wpływa negatywnie na nawiązywanie bliskich relacji z innymi ludźmi w życiu dorosłym. DDA często wykazują się nadmierną odpowiedzialnością za inne osobą, gdyż w dzieciństwie to one musiały sprawować rolę rodzica, gdy ten był niedyspozycyjny (zająć się domem, sprzątnąć, ugotować, zrobić zakupy itp.). Takie osoby przejawiają dużą nieufność do otoczenia, w którym przebywają.

Celem terapii i spotkań psychologicznych dla osób z syndromem DDA jest przede wszystkim wyjawienie wszystkich złych doświadczeń, przepracowanie ich, nazwanie emocji im towarzyszącym, aby ich wpływ był mniejszy na teraźniejszość i przyszłość. Pomoc psychologa i terapeuty ma na celu odbudowę realnego wizerunku samego siebie i otaczającego świata, zbudować pewność siebie, zwiększyć poczucie własnej wartości i nauczyć radzenia sobie z trudnościami. Główne cele psychoterapii powinny zostać szczegółowe ustalone podczas pierwszego spotkania z psychologiem bądź terapeutą, w zależności do potrzeb pacjenta. 

Bezpłatna pomoc psychologiczna w Warszawie

Poradnia Help-Medical udziela odpłatnych konsultacji psychologicznych. Dla osób, pragnących podjąć terapię indywidualną specjalnie zostały stworzone "Pakiety Psychologiczne", dzięki którym koszt pojedynczego spotkania może wynosić zaledwie 100 zł. W trosce o dobro osób pilnie wymagających pomocy psychologicznej ale znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej możliwe jest ustalenie specjalnych indywidualnych stawek bądź nawet odbycie wizyty nieodpłatnie. W tym celu należy wykazać podczas konsultacji psychologicznej, iż pomoc jest niezbędna.


W Poradni Help-Medical przyjmują:

Mgr Urszula Wegenke - Roszak - psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży

Mgr Edyta Leszczyńska - psycholog,  psychoterapeuta dzieci, dorosłych i młodzieży

Mgr Ewa Alicja Wojciechowska - psycholog, psychoterapeuta dorosłych

Mgr Iza Kulpanowska - psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych

Mgr Wiesław Nowak - psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych 

Mgr Elżbieta Iwaszkiewicz- psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży

Mgr Justyna Waś - psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży

Dr Wojciech Wypler - psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy - dorośli, młodzież

Dr Anna Mach - psycholog, psychoterapeuta dorosłych


UMÓW WIZYTĘ ONLINE