ikona-adres.png   ul. Marszałkowska 58 lok. 56, 00 - 545 Warszawa

ikona-telefon.png   732 877 366

ikona-telefon.png   732 877 004

Dr Anna Mach - psycholog.pngANNA MACH


ikona-ok.pngPSYCHOLOG

ikona-ok.png PSYCHOTERAPEUTA 

 Psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Obecnie w trakcie podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w obszarze interwencji kryzysowej, diagnozy i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej, zarówno krótko-, jak i długoterminowej, m.in. w takich instytucjach, jak:

Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie – Oddział Zaburzeń Nerwicowych

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Szpital Nowowiejski w Warszawie – Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej

Fundacja Światło Dla Życia – ośrodek terapii zaburzeń odżywiania „Alira” 

Pracuje z osobami dorosłymi, doświadczającymi różnego rodzaju trudności emocjonalnych, będącymi w kryzysie życiowym, po zdarzeniach traumatycznych, zmagającymi się z przewlekłymi chorobami somatycznymi i psychicznymi, doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania się. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par, także jednopłciowych. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ


 
Anna Mach - ZnanyLekarz.pl